Cardiff Embroidery - Ysgol Gymraeg Treganna - Online Shop

 

To order online simply "click on the school logo"...choose your garment and required size. Add it all to your Shopping Bag and checkout. Secure payment via paypal, debit card or you can also call us and pay over the phone.

(If you do not have a Paypal account you can input your credit or debit cards details on the Paypal page)

Garments are nearly always in stock and available for collection from our premises at Cardiff Embroidery. If your items are not in stock we will contact you as soon as they are available, normally within 3-5 days.

 

Cliciwch ar y bathodyn i archebu … dewiswch ddilledyn a maint , ei osod yn eich bag siopa ac ewch i’r ddesg dalu . Cewch dalu’n ddiogel gyda cherdyn,  “paypal” neu dros y ffon.

(Os nad oes gennych gyfrif “Paypal” mae modd i chi fewnbynnu manylion cerdyn credyd neu ddebyd ar y dudalen flaen)

 

Bydd dillad mewn stoc fel arfer ac ar gael i chi gasglu o siop Brodwaith Caerdydd ar Heol Bessemer. Os na fydd eitem mewn stoc fe fyddwn yn cysylltu gyda chi pan fydd wedi cyrraedd ein swyddfa (fel arfer o fewn 3 - 5 diwrnod )